12 jANUARI 2009

Grensoverschrijdende criminelenetwerken en cyber crime

Beperkte samenvatting van het origineel engeltalige rapport m.b.t. grensoverschrijdende criminele netwerken en cyber crime. Belangrijke delen van het onderzoek zijn gedaan in opdracht van een internationale denktank, daarom is deze samenvatting beperkt. De publicatie rechten liggen daar.

----------------------

Sinds november 2006 doet Ultrascan tevens onderzoek naar Grensoverschrijdende Criminele Netwerken die zich o.a. toeleggen op "Gratis Geld" door middel van fraude met bank kaarten en internet bankieren (niet specifiek al bekende methodes).

Ultrascan onderzocht de ontwikkeling van grensoverschrijdende criminele organisaties aan de hand van een complex aan informatie posities bij deze criminele organisaties, (financiële) dienst verleners en overheden in 69 landen

Dit schrijven is voor zover mogelijk beperkt tot Nederlandse situatie hoewel onze onderzoeken de criminele organisaties verspreid over 69 landen betreft en dat criminele activiteiten in Nederland bijna altijd grensoverschrijdend zijn.

Het verduisteren van ID gegevens is wereldwijd in handen van Russische organisaties maar de uitvoering en de handel word uitgevoerd door anderen, in Nederland hebben we nooit op het uitvoerende nivo te maken met de Russische veroorzakers maar met de lagere regionen, de andere criminele organisaties. Hoewel wij wel inzicht hebben in de Russische organisaties heeft het geen zin om daarover uit te wijden zolang de organisaties die wel lokaal actief zijn nog geen direct toegang tot de Russische faciliteiten hebben. Mocht dat wel zo worden dan is de ramp compleet want dan hebben andere criminele netwerken met een grote spreiding plotseling toegang tot onuitputtelijke bron van Dumps en namaak plastic kaarten. In de periode na het begin van de financiele crisis, zijn wij wel gestoten op onverwachte aantallen Russen die o.a. naar Nederland zijn vertrokken, en hier kennelijk nog verblijven. De reden hiervan heeft onze belangstelling.

Maar voor de duidelijkheid: Het zijn Russen die bedenken hoe, bij een betaal knooppunt middels techniek, software, chantage of omkoping, een lek te forceren. Het zijn Russen die hebben bekeken hoe bijvoorbeeld de komende maanden het type ABN AMRO (Wincor Nixdorf) ATM's kunnen worden geskimt, en de ontwerpen hebben gemaakt die nu door andere organisaties worden geproduceerd, via een netwerk van stromannen door Roemenen worden gekocht en geplaatst. Het zijn Russen die de sofware ontwikkelen om 'man-in the-middle-attacks' op internet bankieren in 2009 grootschalig mogelijk te maken, inclusief ondersteuning van botnets. Het zijn russen die decodering software maken voor draadloos opgevangen betaal gegevens. En het zijn dezelfde Russen die handboeken en materiaalkits ontwikkelen om glasvezelkabel te splitten en tappen. Alle andere zijn tussenpersonen, eindgebruikers of copy cats. De schaalgrote van Russische criminele activiteiten is buiten elke proporties, en daarom eerder een onderwerp voor defensie dan voor reguliere opsporing en regelgeving. En zeg nu zelf ze maken alleen misbruik van de algemene visie dat 100% veilig niet kan en software die tot nu toe goed gewerkt heeft, hoeft niet te worden getest op veiligheid en kan nog worden gebruikt. Nadeel is dan wel dat je pas heel laat merkt dat je te maken hebt met een geoliede oorlog machine. Maar dit terzijde, genoeg over Russische criminele organisaties.

Uitzonderingsposities in onze onderzoeken hebben enkele allochtone criminele organisaties waar sprake is van georganiseerde fraude, opgezet en uitgevoerd binnen Nederland, al of niet ter ondersteuning van grensoverschrijdende (politieke) activiteiten. Het betreft organisaties van Turkse, West Afrikaanse en in een specifiek geval Somalische achtergrond.

Het betreft een deelonderzoek, in dit geval inzichten in:

Ultrascan ziet een sterke opwaartse trend van de omvang:

De informatie voorziening van financiële dienstverleners m.b.t. fraude incidenten is gebrekkig omdat:

Het financieel economisch belang ligt bij de banken maar het belang van het aantal criminele incidenten bij de overheid en de burger. Waarbij de overheid dient te weten hoeveel burgers in binnen en buitenland er bij een crimineel incident betrokken zijn. Zodat zij de financieel economische belangen tijdig kan afwegen tegen de maatschappelijke.