November 2007

Onderzoek Roemeense PINfraude OBCN NL


Van 17 oktober to 21 november hebben medewerkers van Ultrascan onderzoek gedaan naar de activiteiten van Roemeense Open Bron Criminele Netwerken (OBCN) in Nederland.


Eerder onderzoek uit begin 2006 m.b.t. een groep van 150 Roemeense criminelen had al inzicht gegeven in het gebruik van bestaande infrastructuur en sociale netwerken.

De doelstelling was in eerste instantie tweeledig: Het in kaart brengen van de reizen van handelaars in PINfraude gegevens en criminele activiteiten van in Nederland verblijvende Roemenen.

Binnen beperkte tijd werden 1807 personen getraceerd, verspreid over heel Nederland.

Zij hielden zich o.a. bezig met voorbereidende handelingen ten behoeve van skimmen dan wel cashen, vrouwenhandel, prostitutie, witwassen, inbraken en overvallen.

Om mogelijke stigmatisering van Roma zigeuners uit Roemenie te voorkomen hebben wij reizende groepen van professionele zakkenrollers en winkel dieven uitgesloten van het onderzoek. Deze groepen zijn vanwege hun grensoverschrijdende karakter niet met een landelijk onderzoek te bevatten en maken, voor zover wij nu kunnen zien, niet van dezelfde infrastructuur gebruik als de Roemeense OBCN die wij hebben onderzocht.

Naar aanleiding van vragen hebben wij achteraf vastgesteld dat van de 1807 door ons getraceerde personen hooguit 9% een Roma achtergrond had. De kenmerken, motivatie, aansturing en type werkzaamheden van dit deel waren niet anders dan die van de groep als geheel.

Opmerkelijke incidenten waren:
 De handel in net of nog ongeboren kinderen van zwanger geraakte prostituees.
 Samenwerking met West Afrikaanse criminele netwerken (WACN) m.b.t. het witwassen van criminele winst.
 Gedwongen inzet van leden voor transport van cocaine vanuit West Afrika en Spanje. Meestal onder bedreiging met geweld en/of chantage/afpersing.


Enkele overwegingen:
 In grote delen van Roemenie heerst armoede vergelijkbaar met omstandigheden na een ramp. Ook grote delen van de infrastructuur zijn chaotisch.
 De politie moet het probleem boven regionaal aanpakken.
 Roemeense criminelen gevraagd naar, wat hen in eerste aanleg het meest zou tegenstaan, antwoorden; 'als ze in hun eigen streek in de gevangenis zouden belanden.
 Een Europese regeling m.b.t. uitzitten van straf in eigen streek zou een serieuze optie moeten zijn. Desnoods inclusief vergoeding van de detentiekosten door de staat waar de veroordeling plaatsvindt.
 Als Roemenen hier wel mogen verblijven maar niet werken dan dwingt dat een groot aantal nieuwelingen in de illegaliteit (te blijven). Als de overheid geen probleem ziet in de te verwachte aantallen Roemenen dan heeft trapsgewijs invoeren van verblijf en werk dus ook een negatief effect.


Uit onze contacten met Roemenie distilleren wij het volgende beeld:
 Corruptie in Roemenie heeft negatieve invloed op de besteding van Europese budgetten o.a. bedoeld voor verbeteringen aan de infrastructuur. In de praktijk komt het er op neer dat zelfs goedgekeurde projecten jaren stil liggen omdat het geld in Boekarest 'stopt'.
 Vertraging en slechtere kwaliteit, een nieuwe weg die na een half jaar weer vol gaten zit, doet herinneren aan tijden onder Ceaucescu en leiden dan ook tot onbegrip bij de bevolking.
 De ervaring van een vrij Europa stopt in Boekarest, dus de keus tussen armoede slechte voorzieningen, aardappelen met je blote handen uit de grond halen of die ervaring van Europese vrijheid halen in andere landen is geen moeilijke.