14 Mei 2007

Open Bron Criminaliteit - Symbiose Misdaad Terrorisme

Satelliet notitie: Open Bron Criminaliteit ‘de anonieme en flexibele vijand’

Probleemgebied: Symbiose Misdaad Terrorisme

Probleem: De nieuwe criminele netwerken bestaan uit kleine, diverse en autonome groepen van fanatiekelingen en misdadigers. Met als
doorslaggevende kenmerken anonimiteit en een adaptieve vernieuwende structuur, die o.a. resulteert in significant kortere besluitvorming cycli dan die van de overheidsdiensten. De symbiose internationale misdaad en terrorisme creëert een voedingsbodem en een wereldwijd podium voor systeem verstoringen door nieuwe anonieme vijanden. De bureaucratische overheid is niet ingericht om dreigingen te isoleren en uit te schakelen.

Initiatiefnemer: De 419 Unit van Ultrascan Advanced Global Investigations

419unit@ultrascan.nl

Doel: Het aanreiken van een model waarmee georganiseerde Open Bron criminaliteit kan worden geïnventariseerd, voorkomen c.q. kan  worden teruggedrongen.

Lees verder in aangehecht PDF document
Open Bron Criminaliteit - Symbiose Misdaad Terrorisme