Home
About
Contact Us

News & Events
Press Room
Public Research Reports

Ultrascan AGI Services
- Advance Fee Fraud (419)
- Corporate Identity Fraud
- Business Intelligence & Compliance
- Card Fraud
- Stock & Securities Fraud
- Threat Scenarios
- Counterfeiting
- AML

Pin Card Fraud

419 Advance Fee Fraud
- Victims & Losses
- AFF Statistics
- AFF in 69 Nations
- Additional Loss
- Additional Estimates
- Horror & Politics
- Trends 2007
- AFF Maps

General Warnings AFF
- Law Enforcement
- 419 Jusitice in Court
- Centralized Report
- Dutch 419 Complaint
- 419 E-mail
- 419 Documents
- Tracing Transfers
- 419 & Banks
- 419 General News
- Scambaiting
- 419 Volunteers
- 419 Media
- Loss Recovery
- Meet a Scammer
- Tour Scammers
- How to become a 419er
- FAQ
- Links

Stock Fraud
- Novantae in the News

Infoca-DHB Fraud
- Kranten en Bladen

R.J. v.d Berg Fraude
- Gedupeerden
- Kranten & Bladen
- Justitie & Curator

Ultrascan Research Services

Ultrascan KPO

News

More News with Ultrascan

PINFraude Card Fraud

 
"Dat is te voorkomen"
De Nederlandse detailhandel en banken zijn speciaal doelwit van Oost Europese bendes, en dat zal zonder actie tot ruim na de zomer van 2008 toenemen en geprofessionaliseerd worden.

Fraude markt groeit weer
De switch naar de beter beveiligde kaarten en het 'versneld' vervangen van de 'kwetsbare' pin-terminals, zal deze bendes niet tegenhouden. Hun fraude markt groeit alleen maar met o.a. de nieuwe mogelijkheden die in 2008 toegevoegd worden aan de betaalmarkt. Sinds de Europese overheid zich met  de  voorwaarden van het nieuwe Europese betalen heeft bemoeit, gaat het met de financiële veiligheid bergafwaarts.

De drie illusies van veiligheid
Spreken van een technologische wapenwedloop met criminelen schept al gauw de
drie illusies van veiligheid:
A. dat de banken (en de overheid) daarin een voorsprong hebben;
B. dat het om technische lekken gaat die met nieuwe techniek gedicht zullen worden;
C. dat het enkele criminelen betreft die incidenteel van een enkel lek gebruik  maken.


In feite: Grensoverschrijdende Criminele Netwerken met een technische voorsprong om hun strooptocht nog jaren vol te houden. Technische oplossingen zijn niet mogelijk of niet tijdig in te voeren. Het betreft criminele netwerken met een exponentieel groeiend leger aan gretige deelnemers en de aantallen zijn nu de bepalende factor, niet de
techniek.

In het kat en muis spel zijn de banken voorlopig de gewonde muis die oude methodes inzet tegen een verouderd beeld van criminelen. De schade
 percentages gerelateerd aan de omzet maar ook de bedragen, lijken vooralsnog geen aanleiding om extra in preventie te investeren? Andere nu nog secondair lijkende consequenties, maar vooral de aantallen criminelen, zullen die verkeerde inschatting aan de realiteitzin van de klant toetsen en (wellicht via de media of politiek) naar de prullenbak verhuizen.

Van incident tot trend
Waren het in voorgaande jaren incidenten waar enkelingen zich met dit type fraude verijkte, nu zijn het grensoverschrijdende netwerken die een groeiend aantal zelfstandige cellen aansturen die aan de hand van precieze gratis draaiboeken hun deel uitvoeren om de buit binnen te halen. Het betekent onder meer, dat de deelnemers niet geïsoleerd moeten worden bezien, maar juist in hun onderlinge communicatie over en weer. Bezie deze netwerken vanuit systeem netwerk perspectief in plaats vanuit de losse onderdelen afzonderlijk.

De kracht van deze criminele netwerken
De kracht van het netwerk ligt in de aantallen en zijn onafhankelijke groei van nieuwe autonome cellen die een simpel draaiboek kunnen uitvoeren en het netwerk niets kosten. De cel wordt gebouwd rond een simpel draaiboek, acht tot elf willekeurige anonieme personen zonder bijzondere kwalificaties kunnen zo'n cel vormen. Succes en andere factoren hebben een aanzuigende werking op de formatie van een onbeperkt aantal nieuwe cellen. Producerende cellen hebben slechts een beperkte waarde, en zijn doorgaans verwaarloosbaar en snel vervangbare instrumenten van het netwerk. De nieuwe Open Bron Criminele Netwerken OBCN werken inderdaad volgens 'optisch chaotische' netwerklogica maar zijn niet onvoorspelbaar. Verdieping van analyses leidt tot logische voorspelbaarheid.

Reactief
De politie is reactief, Currence, Equens en de banken zijn reactief en missen de instrumenten om dit fenomeen een halt toe te roepen. Reactief kan leiden tot opsporing en aanhouding van een aantal zelfstandige cellen of leden daarvan. Maar helaas die cellen zijn voor het netwerk verwaarloosbaar, de buit is meestal al binnen, schade aangericht en er wordt geen significante schade aan het netwerk toegebracht. Gedeeltelijke uitschakeling van een cel creëert veelal meerdere
verbeterde nieuwe cellen.

Financiele, imago en emotionele schade
En dat laat 'de aanzienlijke imagoschade' voor retailers en een onveilig gevoel bij de burgers ook al krijgen zij de financiële schade vergoed, de emotionele schade 'men is opgelicht terwijl men zich veilig waande' vertalen zij in wantrouwen naar de detailhandel en onvrede met instituten die hun veiligheid garanderen.

Media factor - Doofpot of Positief onderscheiden
Ongeacht de (werkelijke) schade, zolang internationaal de overheden allerlei vormen van fraude en veiligheid als speerpunt hebben, zal ook de media daar aandacht aan blijven besteden. Het is dus voor marktpartijen van belang geworden om zich in dit aspect positief te onderscheiden. Doofpot methodes of reactief zijn, is geen optie meer.

Proactief
Ultrascan doet o.a. proactief onderzoek naar grensoverschrijdende Oost  Europese criminele netwerken en de voorbereidende handelingen voor o.a. (PIN)
kaart fraud. Hierdoor is Ultrascan in staat de dreiging gedetailleerd in kaart te brengen en significant te verkleinen. Op dit moment heeft Ultrascan 1807 betrokkene in 184 Nederlandse gemeentes in kaart gebracht.

Dreiging analyses
Ultrascan dreiging analyses kunnen worden verdiept vanaf een globaal nivo tot een
land, provincie, stad, postcode, distributie keten, merk, winkelketen, detailhandel of zelf één individuele machine of werknemer. Dit stelt ons in staat om uitvoering van dreiging te frustreren dan wel te stoppen.

Google map met de dreiging per gemeente
Ultrascan-AGI onderzoek. Het in kaart brengen van de reizen van handelaars in PINfraude gegevens en criminele activiteiten van in Nederland verblijvende Oost Europeanen. Zij houden zich o.a. bezig met voorbereidende handelingen ten behoeve van skimmen dan wel cashen, vrouwenhandel, prostitutie, witwassen, inbraken en overvallen. Niet voor officieel gebruik. Dreiging analyses kunnen worden uitgevoerd tot op het nivo van land, provincie, stad, postcode, distributie keten, merk, winkelketen, detailhandel of automaat.
ROOD 71-100% GEEL 31-70%, BLAUW 15-30%

Grote kaart hier weergeven

Een dreiging analyse leidt tot een advies m.b.t. implementatie van passieve en actieve preventie, continu risico beperking of risico uitsluiting. Zodat U zich positief kunt onderscheiden.
 
Als U hiervoor interesse heeft dan horen wij dat graag.